Tips på föreläsningar!

publicerat i Nyhet | 0

Onsdag 28 mars
18.00 Pelle Hjelm och Betty Öst från Göteborgs stads aktivitetshus berättar om IPS-metoden, PEER Support
och hur du kan få personligt stöd att hitta en sysselsättning som passar dig
19.30 Mattias Thörn från Arbetsförmedlingen föreläser om stödinsatser för att komma i arbete
Onsdag 4 april
18.00 Per-Christian Stene från kommunens budget- och skuldrådgivning om hur du kan få hjälp med ekonomin
19.30 Annika Lindström från Göteborgs rättighetscenter informerar om diskriminering
Föreläsningsserie med tema
samhällsinformation

Välkommen att lyssna på representanter
från olika verksamheter som kan svara på
dessa frågor och fler!

Våren 2018
arrangerar Personligt ombud i samarbete
med ABF en kostnadsfri föreläsningsserie.
Ingen föranmälan krävs, välkommen!

– Hur fungerar en skuldsanering?
– Vart kan jag vända mig om jag vill börja studera eller arbeta?
– Vilken hjälp kan jag få från socialtjänsten?
– Vart kan jag träffa personer med liknande erfarenheter som jag själv?
– Kan jag få hjälp med att få den tandvård jag behöver?
– Vad betyder diskriminering och vilka rättigheter har jag?
– Var kan mina anhöriga vända sig för att få stöd?

Kommande tillfällen: 25 april, 2 maj, 9 maj, 16 maj samt 23 maj. Kommande föreläsare från bl a
Försäkringskassan, psykiatrin, Tandvårdsenheten, ÅSS, NSPHiG, Anhörigcenter och
socialtjänstens funktionshinderenhet. Fullständigt program kommer!
Plats: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1 B
Personligt
ombud i samarbete med

Gå in på: Informationsblad om föreläsningsserie