Erfarenheter och upplevelser av ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning

Lever du i Göteborg? Har du en fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsnedsättning? Vill du dela med dig av dina upplevelser av
ojämlikhet? Eller har du idéer om hur staden kan bli mer jämlik?

HSO Göteborg driver ett projekt om jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Projektet heter ”Funktionsrätt i en jämlik stad”.

I projektet vill HSO Göteborg samla
kunskap om hur ojämlikheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.
Därför efterlyser vi nu personer som vill berätta om sina erfarenheter. Det kan vara korta
eller långa berättelser, skriftliga eller muntliga.

 

Så här går det till att skicka in en berättelse
Du som vill skicka in en berättelse till projektet är garanterad anonymitet. Din identitet
kommer inte att bli offentlig i någon del av arbetet. Du kan välja mellan flera olika sätt att
bidra med din berättelse:
1) Du kan klicka här och fylla i ett formulär och skicka in.
Du kan fylla i formuläret flera gånger med olika berättelser.
2) Du kan e-posta en skriftlig berättelse till pia.emanuelsson@gbg.hso.se
3) Du kan e-posta en inspelad berättelse (ljud eller film) till
pia.emanuelsson@gbg.hso.se
4) Du kan anmäla intresse av att bli intervjuad om dessa frågor till
pia.emanuelsson@gbg.hso.se
Projektet tar emot berättelser fram till den 22 december 2017.