Utöka vår styrelse

Vi söker dig som är intresserad av att stötta andra människor. Har någon form av erfarenhet av NPF- diagnoser.

Vi behöver fler till styrelsen som kan hjälpa till med tex någon aktivitet, cafékväll eller vid föreläsning.

Hör av er till oss ASAP 🙂 Vi ser fram emot att höra från er. 

Mvh/ Styrelsen 

Extra insatt föreläsning med Kenth Hedevåg torsdag 25 okt i Kungälv

Pga så hårt tryck på vår föreläsning med Kenth Hedevåg i Oktober så blir det ytterligare en.

 

När mallen inte stämmer del 2

Läs mer om Kenth Hedevåg på hans hemsida

 

Det finns plats för 340 personer i lokalen och lokalen är även handikapp anpassad. 

 

Plats: Mimershus i Kungälv, 

Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv

När: 25 oktober

Tid: 18-20

Anmälan sker till: asa.lokegard@kungalv.se

 

Detta är ett samarbete mellan:

 

Föreläsningen: ”Flickor med Adhd” i Göteborg i Okt. Attentions medlemmar har rabatterat pris!

publicerat i Nyhet | 0

Fantastiska föreläsaren Maria Andersson kommer till Göteborg 3 okt

och Attentions medlemmar får rabatterat pris!

Ordinarie pris: 395 kr (rabatt vid fler köp)

Attention medlemmar: 250 kr

Plats: Kryssdäcket, med ingång från Masthuggstorget, Kvinnofolkhögskolan

För att bli medlem i Attention Hisingen-Kungälv gå in här: 

Glöm ej skriva vilken lokal förening ni vill gå med i!

 

Boka biljetter till ”Flickor med Adhd” föreläsningen här

 

Attention Hisingen-Kungälv:

”Maria är en energifull föreläsare med stort hjärta! Hon berättar öppet om sin tuffa uppväxt, fosterhemsplacering och även om hur det var att få en dotter i tidig ålder. Hennes dotter Matilda har även hon Adhd.

Maria är en person som sprider positiv energi vart hon än är. Hon föreläser väldigt ärligt och har många bra råd och strategier.

Man går ifrån föreläsningen med värme i hjärtat, nytt hopp och styrka.

Vi på Attention Hisingen-Kungälv har haft henne som föreläsare och det var otroligt uppskattat

 

Föreläsningen:

Flickor med ADHD

Vad innebär egentligen ADHD för flickor? Hur kan man upptäcka, hjälpa och stödja?
Visar flickor andra symptom än pojkar? Och vilka flickor är det? Vilken flicka möter du? Den impulsiva, kreativa och bråkiga flickan? Eller den blyga, ensamma flickan som är så svår att nå?

Maria Andersson är en erfaren föreläsare som själv har ADHD. Hennes livshistoria är gripande och går rakt in i hjärtat. Hon ger dig verktygen hur du kan upptäcka, hjälpa och stödja flickor med ADHD.

 

Lite av innehållet i föreläsningen: 

Senaste forskningen kring flickor med ADHD

Skillnaden på flickor och pojkar vid ADHD

Att identifiera flickors svårigheter

Den aktiva flickan med ADHD och den passiva flickan med ADD

Pedagogiska tips och strategier för en ADHD-vänlig skolmiljö

Vikten av rätt bemötande

 

 

Boka biljetter här

 

”Maria Andersson är en flitigt anlitad föreläsare och utbildningskonsult.
Hon har bred kunskap inom området eftersom hon själv har ADHD.
Hon jobbar även som coach och handleder såväl personal inom skola,vård och omsorg.
Hon jobbar även på uppdrag av skolor och föräldrar där hon kartlägger elever och skräddsarsyr åtgärdsprogram och som är anpassat till elevens förmåga och förutsättningar.”

 

Attention Hisingen-Kungälv kommer att finnas på plats och berätta om föreningen och vad vi gör i pausen.

Vi kommer ha med oss gratis info material från föreningen. 

 

Hoppas vi ses på hennes föreläsning 3 oktober!

 

Träffar i Kungälv hösten 2018

Här kommer de datum som är kvar för träffar i Kungälv denna termin:

 

24/9 kl:18-20

29/10 kl:18-20

26/11 kl:18-20

Lokal: Oasen i Kungälv. Gå in genom stora ingången, gå rakt fram i lokalen, nästan längst in så finns Anhörigstöd på 2a våningen, det är en liten spiral trappa upp, står även att det är till en klubb. Ni går över en liten bro och så sitter vi i lokalen rakt fram.

Vi bjuder på fika och pratar om aktuella ämnen. 

Adressen är: AdressRosendalsgatan 1, 442 35 Kungälv

Hoppas vi ses nästa gång! 

Föreläsning med Kenth Hedevåg 24/10, ett samarbete mellan Attention H-K och Kungälvs kommun

Föreläsaren Kenth Hedevåg – När mallen inte stämmer del 2

 • Från hjärnforskning till pedagogik.
  • Vikten av kartläggning av styrkor och svårigheter.
  • Pedagogiska strategier för att kompensera funktioner och förmågor.
  • Barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro.
  • Visuellt stöd som ett hjälpmedel för att effektivare kunna ge information,
  bearbeta (reflektera, värdera, toka) och att via samtal få information.
  • Samverkan hem och skola. Framgångsfaktorer

Kenth Hedevåg

Kenth har lång bakgrund som specialpedagog
i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och
som pedagogisk handledare i ett kommunalt
stödteam.

Han är författare till boken ”När
mallen inte stämmer”.
Mer information: www.hedevagpedagogik.se
Denna föreläsning är en uppföljning av en
tidigare föreläsning.


Ett samarbete mellan Attention Hisingen- Kungälv och Kungälvs kommun

Datum: 24 oktober 2018
Tid: kl. 18.00 – 20.00
Plats: Kvarnkullens stora sal

AdressKvarngatan 8, 442 35 Kungälv

Fri entré!

Varmt välkomna!

Anmälan till:

asa.lokegard@kungalv.se

Det finns 250 platser, så först till kvarn gäller. Är det många som inte får plats så kommer vi att anordna en föreläsning till!


Personligt ombud

Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa dig att få den service och den hjälp du kan behöva. Det personliga ombudet kan exempelvis följa med dig till läkaren och vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter.

Du och ditt personliga ombud gör en gemensam plan

Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har idag. Du kan också få ett personligt ombud om du har den hjälp du behöver, men är missnöjd med hur hjälpen fungerar. Tiden du har ett personligt ombud kan variera eftersom du gör upp en gemensam plan tillsammans med ditt ombud. Kanske är du bara i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under flera år.

Information och regler

Verksamheten bedrivs av Bräcke diakoni på uppdrag av Göteborgs stad. Personligt ombud kostar inget. Deras tjänster är ingen rättighet, vilket innebär att det personliga ombudet kan neka till att utföra vissa tjänster. De har tystnadsplikt och du bestämmer tillsammans med det personliga ombudet om vad som ska dokumenteras. All dokumentation överlämnas till dig efter avslutat uppdrag.

Så får du ett personligt ombud

Du som behöver ett personligt ombud kan själv kontakta Bräcke diakoni, men även anhöriga, myndigheter eller andra kan hjälpa till att förmedla kontakten. Ombuden arbetar också uppsökande i kommunen. Olika myndigheter kan hjälpa till att förmedla en kontakt, men det är du som bestämmer om du vill få ett personligt ombud.

Eller sök på ditt socialkontor på denna sida: sök efter ditt socialkontor

Rösta på Nätkoll Surfa lugnt tävlingen!!

Rösta på Nätkoll!

https://surfalugnt.se/nyheter/2017/rosta2018/

Den 6 februari 2018 delas Surfa Lugnt-priset ut till en organisation eller ett initiativ som inspirerar till kommunikation mellan unga och vuxna på nätet. Från och med nu och fram till 9 januari kan du gå in och rösta fram din favorit på www.surfalugnt.se. 

Under november månad kunde vem som helst nominera en kandidat till Surfa Lugnt-priset 2018 via Surfa Lugnts hemsida.

Totalt 13 nominerade lever upp till prisets kriterier och går nu att rösta på. De 13 initiativen är utspridda över hela landet och har genom sitt engagemang främjat och inspirerat till dialog mellan unga och vuxna på nätet.

Tre finalister bland de nominerade utses i januari och vinnaren presenteras under Safer Internet Day 6 februari. Vinnaren får 25 000 kronor från Surfa Lugnt för att fortsätta sitt värdefulla arbete.

Workshop Civilkurage!

Har du varit med om en förtryckande situation där
du inte visste hur du skulle agera?

Var det först efteråt som du kom på vad du hade kunnat göra
men aldrig gjorde? Skulle du vilja gå tillbaka i
efterhand och testa dina idéer samt få inspiration
från andra personer?

I så fall är du varmt välkommen till våra
civilkurage-workshopar!

Workshoparna kommer hållas både
under hösten 2017 och våren 2018.

Satta datum för hösten är:
8 november och 12 december.
Tid: kl.17.00-19.30
Plats: Hyresgästföreningens lokaler
på Första Långgatan 17B,

För mer information, gå in på vår hemsida
www.gbgrc.se eller vår

Facebook-sida:
facebook.com/Goteborgs.rattighetscenter/

För att vi skall veta hur mycket fika vi skall
fixa får du gärna anmäla dig, det är dock
helt frivilligt!

Du anmäler dig genom att maila till:
pom.sandhagen@gbgrc.se

Mer uppmärksamhet åt situation som otaliga kvinnor och flickor med odiagnostiserad ADHD befinner sig i

Marie Enback som har sidan ADHD awerness Sverige:

 

Vi i ”ADHD Europe ” begär mer uppmärksamhet åt situation som otaliga kvinnor och flickor med odiagnostiserad ADHD befinner sig i, inom Europa och i resten av världen.

– Oräkneliga på grund av att det är skillnad på hur ADHD visar sig hos kvinnor och flickor. Bristen på förståelse för dessa skillnader gör att kvinnor och flickor förblir odiagnostiserade, eller blir feldiagnostiserade.

Konsekvenserna av det är att flickor och ungdomar blir vuxna kvinnor med ytterligare svårigheter, varav många nämns i det här uppropet.

”ADHD Europe” hoppas att Europa och världen lyssnar och riktar ljuset på dessa flickor och kvinnor, som genom upptäckt och rätt stöd, kan leva och verka till sin fulla potential.

Dokumentet beskriver erfarenheter gjorda av kvinnor med ADHD, och yrkesverksamma, såväl som vetenskapliga bevis. Vi ger också rekommendationer och förslag på förändringar som omgående behöver göras för att komma till rätta med problemen.

En växande del av forskningen, samt klinisk erfarenhet och insikter, visar att det är mer komplicerat att bedöma och diagnostisera ADHD hos flickor och kvinnor, än hos pojkar och män. Delvis kan det bero på att symptomen visar sig senare och att ADHD yttrar sig på ett annorlunda sätt hos kvinnor. Den ouppmärksamma typen av ADHD har setts vara vanligare hos flickor och kvinnor än hos pojkar och män. Symptomen för den ouppmärksamma typen av ADHD är också fortfarande till stor del missförstådda av läkarkåren. För personer med denna typ är det mindre troligt att få diagnosen ADHD då deras symptom ofta förväxlas med humörsvängningar, ångest, eller andra relaterade tillstånd. Flickor och kvinnor med ADHD internaliserar mer sina problematik, är mer subtila, brister mer i uppmärksamhet, är mindre utagerande (t.ex visar mindre aggression, och utmanande beteende)
Flickor kan vara mindre impulsiva eller hyperaktiva i klassrummet. De tenderar att internalisera sina tankar och beteenden som i sin tur leder till koncentrations svårigheter och inre oro.
Ibland kan vi lägga märke till det hos barnet som hela tiden tvinnar håret, klottrar, försvinner i egna tankar, barnet som dagdrömmer och inte uppfattar omgivningens signaler. Ouppmärksamheten och internaliseringen är svårt för den drabbade men kan också missförstås av andra, t.ex lärare.

”Det är som att ständigt jaga sin svans, att försöka kontrollera kaos hela tiden. Kaos i varje del av livet internt och externt. Det kan kännas irriterande (och stressande) – man tar på sig för mycket och får inget av det gjort, eller aldrig helt gjort ”. (Karla, 43 år)

Dessa kvinnor och flickor faller mellan stolarna och de för en ensam kamp, ofta i tystnad. Det finns också ett samband med emotionell dysreglering – svårigheter att reglera känslo, och psykiska problem. Detta kan ha en biologisk grund, eftersom forskning också har visat att förändringar av östrogennivåer i hjärnan kraftigt kan påverka flickors ADHD symtom, under puberteten och senare vilket gör dem mer mottagliga för svåra premenstruella humörsvängningar, depression och/eller ångest.
Flickor med ADHD kan sakna nödvändiga coping strategier under ungdomsåren. De strategier de använde under barndomen kanske inte längre fungera för dem. Som ett resultat, riskerar de att fungera sämre på fler områden, som i skolan och i familjen, jämfört med flickor utan ADHD.

Att upprätthålla vänskap försvåras i tonåren av glömska, att man uteblir från träffar med vänner, inte verkar visa intresse för vad vänner har att säga, att man verkar självupptagen.

” Det är frustrerande att inte vara helt med när någon prater med en. Att inte hänga med när ens tankar vandrar i väg, förutom när det gäller något jag är starkt engagerad i. ”
(Karla, 43 år)

Om en flicka med ADHD lämnas odiagnostiserad och därmed obehandlad, in i tonåren och vuxenlivet, kommer hon oundvikligen att stöta på en rad anpassningssvårigheter som kan leda till andra störningar, såsom ätstörning (bulimi, anorexi), eller personlighetsstörning. Andra beteenden som också är typiska för dessa tjejer är tidig sexuell aktivitet, orsakat av en inre önskan om att må bra, ett missriktad försök av att vilja vara omtyckt och populär – en form av kompensation för kroniskt låg självkänsla.
Detta ibland impulsiva beteende, leder till oskyddat sex, en högre andel av tonårsgraviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar, och att tidigt börja röka.

Som vuxna är dessa flickor oftare frånskilda, oftare ensamstående föräldrar, har lägre utbildning, har arbeten som inte motsvarar förmågan, är utan sysselsättning eller arbetslösa… De lider av sömnsvårigheter och ständig stress som bottnar i  känslan av oförmåga att leva upp till de krav som samhälle och omgivning ställer på dem.

Medellivslängden är lägre i den här gruppen än hos de som får behandling, då bl.a risken för olyckor är högre.
Flickor med odiagnostiserad eller obehandlad ADHD är också mer ofta benägna till att utföra självmordsförsök än sina neurotypiska jämnåriga.

”Jag upplevde humörsvängningar så dramatisk att minsta kritik fick mig att gå från att känna mig glad till att ha självmordstankar. Efter ett misslyckad företagsprojekt, hamnade jag inom vården. Jag trodde världen och min familj skulle bli bättre utan mig. (Michelle Beckett  44 år)

 

För dem som är unga mödrar intensifieras kampen :

”Man undviker kvinnogrupper, särskilt mamma grupper, grupperna du egentligen behöver mest, men känslan av att se sig själv i jämförelse med en välorganiserad mor eller kvinna som når framgång , är extremt deprimerande, undvikandet blir ett enormt problem ”. (Karla, 43 år)

Tydligt är att odiagnostiserade kvinnor med ADHD som inte får stöd, ensamma bär en tung börda och för samhället i stort kan vikten av tidig upptäckt och tidig behandling inte understrykas starkt nog.
För att uppnå målen måste symtom på ADHD hos kvinnor och flickor, förstås bättre av föräldrar, lärare, vårdpersonal och samhället. En utredning för ADHD av flickor och kvinnor bör ta hänsyn till hur symptomen tidigare yttrat sig och hur de visar sig i nuläget, specifikt hos flickor och kvinnor. Framför allt bör tillfredsställande akademiska resultat inte utesluta en diagnos, då ADHD också förekommer bland högpresterande.

Rekommendationer / ”Calls to action ”

Eftersom bedömning av ADHD är svårare för flickor och kvinnor med ADHD, finns det behov av:

– mer forskning med fokus på hur ADHD ser ut hos flickor och kvinnor ( kliniskt)
– särskilda specifika checklistor för att upptäcka och diagnostisera flickor och kvinnor med ADHD
– att få till stånd ett screeningsystem som bedömer ADHD hos flickor och kvinnor med ätstörningar, ångest, depression, sömnproblem, personlighetsstörningar, alkohol och drogmissbruk

Mer utbildning för föräldrar, lärare, skola personal, barnläkare, barn/ungdom/vuxen psykiatriker och psykologer angående:

(a) indikatorerna för ADHD hos flickor och kvinnor.
(b) den samsjuklighet som ofta åtföljer ADHD hos flickor och kvinnor.
(c) rollen av emotionalitet i denna typ av ADHD
(d) hur östrogen påverkar humörsvängningar hos flickor med ADHD när de når puberteten
(e) förekomsten av ätstörningar hos flickor med ADHD symptom.
f) förekomsten av ångest och depression hos flickor och kvinnor med ADHD

 

Andrea Bilbow OBE, 
President ADHD-Europe AISBL, 

The ADHD Awareness Action Committee Members:
– Isabel Rubio, President Fundacio ADANA, Barcelona/Spain
– Dr. Ed. Joanne Norris, Education Chair: ADHD, ASC & LD Belgium
– Suzette Everling, Vice-Presidennt, Treffpunkt ADHS, Luxembourg
– Ute Kögler, Juvemus
– Rose Kavanagh, Coordinator INCADDS, Galway/Ireland
– Marie Enback, ADHD Mind and Mission AB, Sweden

Contributions from
Dr. Kate Carr-Fanning, Vice-President and a member of ADHD Europe’s Professional Advisory Board
Dr Sandra Koojj, a member of ADHD Europe’s Professional Advisory Board
Karla, diagnosed as an adult with ADHD
Michelle Beckett, diagnosed at age 36 with ADHD

Svensk översättning och textbearbetning :

Marie Enback, ADHD Awareness Sweden
member of ADHD Europe and the ADHD Awareness Action committee

 

Se hela inlägget här: http://adhdawareness.se/2017/10/1425/

1 2