Styrelsen leder Attentions löpande verksamhet mellan förbundsstämmorna. Styrelsen eftersträvar ett arbetssätt som främjar öppenhet och delaktighet inom hela organisationen. För att arbeta effektivt har vissa uppgifter delegerats till presidiet och olika arbetsgrupper.

Styrelsens uppgift är att:

 • Skapa största möjliga förtroende för organisationens idé utåt och inåt
 • Leda, företräda och utveckla organisationen för bästa möjliga resultat
 • Stärka delaktighet och engagemang genom att verka för ett positivt arbetsklimat inom förbundet
 • Utöva organisationens arbetsgivaransvar, d.v.s. att inom gällande lagar och avtal skapa goda förutsättningar för personalens arbete

Styrelsemedlemmar

Nedan finns namn och kontaktuppgifter till våra styrelsemedlemmar. Längre ned på sidan har även vissa valt att presentera sig själv lite mer.

 • Egil Aasgaard, ordförande
 • Violet Reynolds, vice ordförande
 • Gunilla Lundgren, kassör
 • Mikaela Borg, sekreterare, Café kvällar, aktiviteter
 • Annette Billborg, ledamot
 • Jenny Ahto, ledamot
 • Ann Gidmark, suppleant
 • Jakob Wenzer, suppleant

Mail:info@attention-hisingenkungalv.se 

Ordförande

Egil Aasgaard, 52 år, Göteborg. Verksamhetsledare för ProcessCompagniet™ och WordOne® Stenungsund.

NPF- och mängder med intressanta frågor kring ämnet ingår i mitt dagliga arbete och engagemang. Jag försöker se möjligheterna framför eventuella hinder eller svårigheter. Inte alltid lika enkelt men heller inte omöjligt.  Fick själv diagnosen Aspergers syndrom i 2006 och det är en av mina kreativa styrkor.

Ytterligare intressen jag har, det är att skriva manus, filma och redigera. Fotografering är också en spännande aktivitet som ger fina naturupplevelser och även glädjande kommentarer.

I mötet mellan människor- där gjuts ofta grunden för ett kreativt och utvecklande samarbete. Och att bygga, det är en process som kan involvera många människor.

Sen, när det hela är klart- då kan det användas i många år om man underhåller och sköter om det.

 

Egil Aasgaard

Vice ordförande

Mitt namn är Violet och jag är en person som känner ett stort engagemang för pedagogik och för värdegrundsfrågor. Mitt pedagogiska intresse har jag vidareutvecklat genom att läsa specialpedagogik i vuxen ålder. Min specialpedagogiska inriktning är, läs och skrivutredningar och samverkan för barn och ungdomar som behöver stöd på grund av NPF problematik.

Som kontaktperson i Mölndals kommun - stöd och omsorgsförvaltning, har jag skaffat mig ytterligare kunskap och erfarenhet genom att arbeta med ungdomar och föräldrar. Mestadels har det inneburit psykosocialt stödarbete.

Via Kriminalvården/Frivården Centrum – och nätverket Frivilliga samhällsarbetare har jag under fem år arbetat som övervakare. Uppdragen har mestadels inneburit att stödja ungdomar men också vuxna som kommit på kant med sin familj, skola och samhället. Förehavandet har varit ett förtroende uppdrag.

Jag har god kännedom om Skolverkets direktiv om extra anpassningar inom klassrummets ram och Rättighetslagen (2013) elevers rättigheter till rätt stöd med eller utan pedagog/medicinska utredningar

Själv anser jag mig vara en vettig och trygg vuxen, som har viljan och förmågan att uppmuntra ungdomar, men också stark nog att kunna och framförallt våga sätta gränser. Jag är en bra organisatör, idérik, målmedveten, ihärdig. Bra på att sätt igång utvecklande arbetsätt men också bra på att slutföra. Hör av dig till mig om du tror att jag kan bistå dig i något sammanhang. Min analytiska förmåga är god.

Mvh/ Violet

Suppleant

Jakob Wenzer, 43 år gammal. Har katter, familj och ADHD-diagnos. Är är verksam inom Attention sedan 2012.

Jag är filosofie doktor i etnologi och arbetar som forskare vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan. Under 2014 och 2015 arbetade jag som projektledare inom psykiatriutveckling, detta genom nätverksorganisationen NSPH där jag också är ledamot för Attention Hisingen Kungälv. Jag föreläser gärna om någon vill höra; om mitt liv med ADHD, om radikala synsätt på neuropsykiatriska funktionsskillnader eller som attitydambassadör för (H)järnkoll. Eller om vad som helst som nån ber mig om och jag tycker låter kul, förresten – föreläsande är liksom mitt element, tycker jag själv. Dessutom skriver jag en del och gör musik, helst tillsammans med konstnärer eller på något annat sätt som del av något större.

Jag bloggar på http://hypertunneln.com/ Där handlar det mest om neurodiversitet. Vad neurodiversitet är? Ja, det finns väl egentligen bara ett sätt att få reda på saken! Och om ni inte kommer er för det går det också bra att fråga om saken då vi ses vid något bokbord eller så under hösten.

Ja, det var väl det.

Sekreterare

Mikaela Borg, 33 år. Bor med mina fina hundar på Hisingen.

Är en go och glad person med ADHD och dyslexi. Jag jobbar till vardags på hunddagis, sociala medier, hemsidor m.m.

Har läst social psykologi på högskolan i Skövde. 

Ni hittar mig vid bokbord, på våra träffar, saker vi hittar på och besöksverksamhet på kriminalvården. 

Jag har suttit i styrelsen några år nu och jag älskar Attention och mina fina vänner där.

Hoppas vi ses! 

Facebooktwittergoogle_plusinstagramFacebooktwittergoogle_plusinstagram

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail