Projekt Nätkoll är nu avslutat. Men cirklarna finns kvar och allt material. 

Trygghet på nätet för barn och unga med NPF

oga

Har du koll på nätet?

Visste du att unga med ADHD och Aspergers syndrom är oftare och längre på nätet än jämnåriga utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Var tredje ung i åldern 13-16 år med ADHD och Aspergers syndrom har blivit mobbad på nätet eller via mobilen, men varannan har också fått en vän via nätet som de fortfarande har kontakt med!

Attentions projekt Nätkoll arbetar för att stärka ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser så att de ska känna sig trygga på nätet. De ska känna till risker och möjligheter och kunna hitta egna strategier för hur de använder nätet på ett bra sätt. Här har vi samlat tips, fakta och information för dig som vill ha mer koll på nätet, oavsett om du är barn, ung, förälder eller lärare.

    

 

 

 

Ladda ner vårt material här:

För lärare                                                                                                    För föräldrar 

Filmen vänder sig till lärare

Filmen vänder sig till föräldrar

Samarbete

Projekt Nätkoll har flera samverkanspartners, bl a representanter för Statens medieråd, Studieförbundet Vuxenskolan, medieforskare vid Umeå universitet, polis, personal från kompetenscetrum för brottsutsatta i Göteborgs kommun, ATSUB, SPSM och nätvandrare från Svenska Kyrkan. Alla kommer att bidra med viktig kunskap utifrån sina kompetensområden. Under projektets gång kan samarbetet komma att utökas med andra verksamheter.

Projektledare


Projektet

arvsf 

Projektet finansieras av

Allmänna Arvsfonden

FacebooktwitterinstagramFacebooktwitterinstagram

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail