Tips på föreläsningar!

Tips på föreläsningar!

publicerat i Nyhet | 0

Onsdag 28 mars
18.00 Pelle Hjelm och Betty Öst från Göteborgs stads aktivitetshus berättar om IPS-metoden, PEER Support
och hur du kan få personligt stöd att hitta en sysselsättning som passar dig
19.30 Mattias Thörn från Arbetsförmedlingen föreläser om stödinsatser för att komma i arbete
Onsdag 4 april
18.00 Per-Christian Stene från kommunens budget- och skuldrådgivning om hur du kan få hjälp med ekonomin
19.30 Annika Lindström från Göteborgs rättighetscenter informerar om diskriminering
Föreläsningsserie med tema
samhällsinformation

Välkommen att lyssna på representanter
från olika verksamheter som kan svara på
dessa frågor och fler!

Våren 2018
arrangerar Personligt ombud i samarbete
med ABF en kostnadsfri föreläsningsserie.
Ingen föranmälan krävs, välkommen!

– Hur fungerar en skuldsanering?
– Vart kan jag vända mig om jag vill börja studera eller arbeta?
– Vilken hjälp kan jag få från socialtjänsten?
– Vart kan jag träffa personer med liknande erfarenheter som jag själv?
– Kan jag få hjälp med att få den tandvård jag behöver?
– Vad betyder diskriminering och vilka rättigheter har jag?
– Var kan mina anhöriga vända sig för att få stöd?

Kommande tillfällen: 25 april, 2 maj, 9 maj, 16 maj samt 23 maj. Kommande föreläsare från bl a
Försäkringskassan, psykiatrin, Tandvårdsenheten, ÅSS, NSPHiG, Anhörigcenter och
socialtjänstens funktionshinderenhet. Fullständigt program kommer!
Plats: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1 B
Personligt
ombud i samarbete med

Gå in på: Informationsblad om föreläsningsserie

Nya styrelsen 2018

Nya styrelsen 2018

publicerat i Nyhet | 0

Vill börja med att tacka Egil Aasgard för hans år som ordförande hos oss i Attention Hisingen-Kungälv. <3

Vill även tacka de andra som avgått i år!!<3

Det har blivit många ändringar i styrelsen och vi hoppas att vi tillsammans med våra medlemmar ska få ett fint 2018 ihop!

Styrelsen 2018: 

Ordförande: Mikaela Borg

Jennie Hägglund, vice ordförande

Gunilla Lundgren, kassör

Kim Honnens Hermansen

Elisabeth Hurtado Lundberg, sekreterare

Mikael Brandt

Jakob Wenzer

Anette Billborg

Valberedning: Mårten Larson och Michaela Andersson

 

Anhörig  stöd i Lundby

Anhörig stöd i Lundby

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Stöd till anhöriga är till för alla som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting, vän eller granne – oavsett personens ålder. Den närstående som du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendesjukdom och du kan för egen del vara i behov av stöd från kommunen.

Du som anhörig är viktig och betydelsefull

Två tredjedelar av all vård och omsorg ges av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Det är frivilligt för anhöriga att ge stöd till närstående och får inte vara ett tvång på grund av bristande samhällsresurser.

För många är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående som har fysisk, psykisk sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruks-/beroendesjukdom. Du kan då hamna i en tuff situation och vara i behov av att prata med någon utomstående om din situation och vilket stöd som just du och din närstående kan behöva. Stödet ska utformas så att det underlättar för dig fysiskt, psykiskt och socialt.

Som anhörig har du en unik kunskap om din närstående – en kunskap som professionella inte kan ha – och är därmed en viktig samverkanspart för de professionella, med möjlighet att delta vid vårdplanering om din närstående vill.

Samtal med någon som lyssnar

Det kan underlätta om du får prata i lugn och ro med någon som lyssnar på din situation. Du kan också få stöd, vägledning och information om de rättigheter du har som anhörig. Det finns också möjlighet till avkoppling och ”må bra-aktiviteter” som kan ge vila, stimulans och omväxling. Du kan träffa en anhörigkonsulent på kontoret på Byalagsgatan 1, hemma hos dig eller på stan. Vill du inte träffas går det också bra att ha telefon- eller mejlkontakt.

Anhörigkonsulenter finns i varje stadsdelsförvaltning och du kan välja att vara anonym. Att delta i aktiviteter eller träffa en anhörigkonsulent är kostnadsfritt.

Ta gärna kontakt så vi kan prata om din situation och vilket stöd du behöver för att må bra.

Kontakta Carina Larsson (för dig som stödjer någon över 65 år)
Telefon: 031-366 76 82 e-postcarina.2.larsson@lundby.goteborg.se

Kontakta Astrid Sælen (för dig som stödjer någon under 65 år)
Telefon: 031-366 77 35 e-post: astrid.saelen@lundby.goteborg.se

Stöd i form av bistånd

Du som stödjer en närstående kan få olika former av stöd som kräver en biståndsbedömning. Stöd till dig och din närstående kan exempelvis vara avlösning i hemmet eller hemvårdsbidrag. Avlösning i hemmet ska erbjudas utan avgift.

Som anhörig kan du ansöka om bistånd för egen del och få det prövat. Stödet ska vara individuellt utformat, flexibelt och lättillgängligt.

Kontakta förvaltningens biståndshandläggare för mer information om hur och vilken hjälp just du och din närstående kan få. 
Kontakta biståndshandläggare om den du stödjer är över 65 år eller socialkontoretom den du stödjer är under 65 år.

Stöd till anhöriga – förslag och synpunkter

Vi vill ge dig som är anhörig ett gott stöd. Därför är det viktigt för oss att du berättar vad du tycker om det stöd du får – eller saknar – så att vi kan bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter och förslag.

Du är välkommen att ta en första kontakt genom att ringa eller mejla.

Anhörigstöd i Lundby

AdressBox 22006400 72 Göteborg
BesöksadressByalagsgatan 1
Telefon031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Föreställningen: Fadern- I faderns, sonens & försäkringskassans namn

Föreställningen: Fadern- I faderns, sonens & försäkringskassans namn

Vi vill tipsa om en föreställning på Mimers teater Onsdag 28/3 kl 18:00

 

En varm humorföreställning om hur det är att vara pappa till ett barn med grav utvecklingsstörning. Med hjälp av humorn kan man överleva! En utmärkt skarp samhällskritik om att slåss mot myndigheter.

Biljetter kostar 50 kr + serviceavgift (70 kr). Gratis under 18 år.

Biljetter: eventim.se och Mimers café 

I samarbete med Anhörigföreningen Handen

Föräldrar till barn med Adhd- Se hit! Förfrågan om att vara med i en studie

Föräldrar till barn med Adhd- Se hit! Förfrågan om att vara med i en studie

Till er som är sammanboende föräldrar och har barn
med diagnosticerad ADHD i åldern 5-13 år.

Förfrågan om att delta i studien ”Föräldrars samarbete och strategier i familjer med barn som har
ADHD”. Ett examensarbete i arbetsterapi från Luleå Tekniska Universitet. Via riksorganisationen
Attention skickas denna förfrågan ut till er.

Erfarenheter från tidigare studier visar att föräldrar till barn med ADHD ofta har en stor
arbetsbelastning och att föräldrar behöver arbeta aktivt för att få vardagens moment att fungera. De
studier som gjorts har ofta belyst mödrars perspektiv, denna studie vill ta del av båda föräldrars
erfarenheter och ert gemensamma samarbete i er vardag och dess aktiviteter med ert barn. Studiens
syfte är att beskriva om olika typer av samarbete och strategier hos föräldrar kan underlätta, i
skapandet av ett hållbart vardagsliv, i familjer där ett barn har ADHD.

Arbetsterapi arbetar med att få vardagens aktiviteter att fungera. När vi arbetar med barn med
ADHD är det ofta genom interventioner i hemmet. Ökad kunskap kring olika familjesituationer och
olika föräldrastrategier, kan ge perspektiv kring hur interventioner i hemmet kan integreras i olika
typer av familjer.

Data kommer att samlas in genom att du fyller i en tidsdagbok samt att du vidare beskriver ditt stöd
för ditt barns aktiviteter i en intervju. Tidsdagboken över ert barns aktiviteter fylls i under en
veckodag och en helgdag. Tidsdagboken ligger sedan till grund för intervjun.

Den uppföljande intervjun kommer att genomföras tillsammans med båda föräldrarna via videolänk eller Skype och
den tar ca 30 min.

För att ingen information ska gå förlorad kommer intervjuerna spelas in digitalt
och ljudupptagningen kommer att förvaras på en dator med lösenord och tas bort när studien
publiceras. Era namn hanteras konfidentiellt och kommer inte vara förknippade med
ljudinspelningen och uppgifter kommer att vara avidentifierade i den färdiga studien. All data
kommer enbart vara tillgängliga för mig och min handledare. Deltagandet i studien är helt frivilligt
och ni kan avbryta er medverkan närsomhelst utan vidare motivering. Studien kommer att
publiceras på LTUs Universitetsbiblioteks hemsida (http://pure.ltu.se/portal/se/studentthesis/
search.html)

Om det finns intresse av att delta så kontakta mig via mejl, jag kontaktar er vi mejl eller telefon
inom ett par dagar och ger mer utförlig information om studien och planering kring er eventuella
medverkan.
Vid frågor och funderingar kontakta mig gärna! Tack för er tid!
Vänliga hälsningar Disa

Kontaktinformation: Handledare:
Disa Angbratt, disang-2@student.ltu.se Cecilia Björklund, cecilia.bjorklund@ltu.se
0739 874854 Universitetslektor, LTU, vx 0920-491000

Söker nya förmågor till styrelsen

Söker nya förmågor till styrelsen

Snart är det dags för nytt år och nytt årsmöte. 🙂

Vi söker fler personer som vill involvera sig i Attention Hisingen-Kungälv. Vi är ett litet gäng som kämpar på då hela styrelsen inte kunnat hjälpa till så mycket som tänkt detta året. 

Så nu söker vi ER

Lite läskigt att sitta med i en styrelse? Vad som förväntas m.m.? 

Kom på någon av våra café kvällar och träffa oss så ni får veta mer. Man börja som suppleant så då är det inte lika mycket krav. 😉

 

Hör gärna av er på vår mail! 

Gratis biljetter till Eric Donells föreläsning på måndag 30 okt

Gratis biljetter till Eric Donells föreläsning på måndag 30 okt

Attention har fått GRATIS-biljetter till föreläsningsföreställningen ”ADHD EDDDE” med Eric Donellmåndag den 30 oktober kl 18.00 i Kongressalen, Folkets Hus, Järntorget, Göteborg.

Passar ungdomar och vuxna!

Vill du ha biljetter så maila oss! 

I “ADHD EDDDE!” får vi följa sex olika personer vilkas livsberättelser
beskriver typiska sammanhang och situationer vid ADHD. Inifrånperspektivet – som är allestädes
närvarande – varvas med strategier för lösningar”.

Läs gärna mer om Eric Donell på www.ericdonell.se

 

Mer uppmärksamhet åt situation som otaliga kvinnor och flickor med odiagnostiserad ADHD befinner sig i

Mer uppmärksamhet åt situation som otaliga kvinnor och flickor med odiagnostiserad ADHD befinner sig i

Marie Enback som har sidan ADHD awerness Sverige:

 

Vi i ”ADHD Europe ” begär mer uppmärksamhet åt situation som otaliga kvinnor och flickor med odiagnostiserad ADHD befinner sig i, inom Europa och i resten av världen.

– Oräkneliga på grund av att det är skillnad på hur ADHD visar sig hos kvinnor och flickor. Bristen på förståelse för dessa skillnader gör att kvinnor och flickor förblir odiagnostiserade, eller blir feldiagnostiserade.

Konsekvenserna av det är att flickor och ungdomar blir vuxna kvinnor med ytterligare svårigheter, varav många nämns i det här uppropet.

”ADHD Europe” hoppas att Europa och världen lyssnar och riktar ljuset på dessa flickor och kvinnor, som genom upptäckt och rätt stöd, kan leva och verka till sin fulla potential.

Dokumentet beskriver erfarenheter gjorda av kvinnor med ADHD, och yrkesverksamma, såväl som vetenskapliga bevis. Vi ger också rekommendationer och förslag på förändringar som omgående behöver göras för att komma till rätta med problemen.

En växande del av forskningen, samt klinisk erfarenhet och insikter, visar att det är mer komplicerat att bedöma och diagnostisera ADHD hos flickor och kvinnor, än hos pojkar och män. Delvis kan det bero på att symptomen visar sig senare och att ADHD yttrar sig på ett annorlunda sätt hos kvinnor. Den ouppmärksamma typen av ADHD har setts vara vanligare hos flickor och kvinnor än hos pojkar och män. Symptomen för den ouppmärksamma typen av ADHD är också fortfarande till stor del missförstådda av läkarkåren. För personer med denna typ är det mindre troligt att få diagnosen ADHD då deras symptom ofta förväxlas med humörsvängningar, ångest, eller andra relaterade tillstånd. Flickor och kvinnor med ADHD internaliserar mer sina problematik, är mer subtila, brister mer i uppmärksamhet, är mindre utagerande (t.ex visar mindre aggression, och utmanande beteende)
Flickor kan vara mindre impulsiva eller hyperaktiva i klassrummet. De tenderar att internalisera sina tankar och beteenden som i sin tur leder till koncentrations svårigheter och inre oro.
Ibland kan vi lägga märke till det hos barnet som hela tiden tvinnar håret, klottrar, försvinner i egna tankar, barnet som dagdrömmer och inte uppfattar omgivningens signaler. Ouppmärksamheten och internaliseringen är svårt för den drabbade men kan också missförstås av andra, t.ex lärare.

”Det är som att ständigt jaga sin svans, att försöka kontrollera kaos hela tiden. Kaos i varje del av livet internt och externt. Det kan kännas irriterande (och stressande) – man tar på sig för mycket och får inget av det gjort, eller aldrig helt gjort ”. (Karla, 43 år)

Dessa kvinnor och flickor faller mellan stolarna och de för en ensam kamp, ofta i tystnad. Det finns också ett samband med emotionell dysreglering – svårigheter att reglera känslo, och psykiska problem. Detta kan ha en biologisk grund, eftersom forskning också har visat att förändringar av östrogennivåer i hjärnan kraftigt kan påverka flickors ADHD symtom, under puberteten och senare vilket gör dem mer mottagliga för svåra premenstruella humörsvängningar, depression och/eller ångest.
Flickor med ADHD kan sakna nödvändiga coping strategier under ungdomsåren. De strategier de använde under barndomen kanske inte längre fungera för dem. Som ett resultat, riskerar de att fungera sämre på fler områden, som i skolan och i familjen, jämfört med flickor utan ADHD.

Att upprätthålla vänskap försvåras i tonåren av glömska, att man uteblir från träffar med vänner, inte verkar visa intresse för vad vänner har att säga, att man verkar självupptagen.

” Det är frustrerande att inte vara helt med när någon prater med en. Att inte hänga med när ens tankar vandrar i väg, förutom när det gäller något jag är starkt engagerad i. ”
(Karla, 43 år)

Om en flicka med ADHD lämnas odiagnostiserad och därmed obehandlad, in i tonåren och vuxenlivet, kommer hon oundvikligen att stöta på en rad anpassningssvårigheter som kan leda till andra störningar, såsom ätstörning (bulimi, anorexi), eller personlighetsstörning. Andra beteenden som också är typiska för dessa tjejer är tidig sexuell aktivitet, orsakat av en inre önskan om att må bra, ett missriktad försök av att vilja vara omtyckt och populär – en form av kompensation för kroniskt låg självkänsla.
Detta ibland impulsiva beteende, leder till oskyddat sex, en högre andel av tonårsgraviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar, och att tidigt börja röka.

Som vuxna är dessa flickor oftare frånskilda, oftare ensamstående föräldrar, har lägre utbildning, har arbeten som inte motsvarar förmågan, är utan sysselsättning eller arbetslösa… De lider av sömnsvårigheter och ständig stress som bottnar i  känslan av oförmåga att leva upp till de krav som samhälle och omgivning ställer på dem.

Medellivslängden är lägre i den här gruppen än hos de som får behandling, då bl.a risken för olyckor är högre.
Flickor med odiagnostiserad eller obehandlad ADHD är också mer ofta benägna till att utföra självmordsförsök än sina neurotypiska jämnåriga.

”Jag upplevde humörsvängningar så dramatisk att minsta kritik fick mig att gå från att känna mig glad till att ha självmordstankar. Efter ett misslyckad företagsprojekt, hamnade jag inom vården. Jag trodde världen och min familj skulle bli bättre utan mig. (Michelle Beckett  44 år)

 

För dem som är unga mödrar intensifieras kampen :

”Man undviker kvinnogrupper, särskilt mamma grupper, grupperna du egentligen behöver mest, men känslan av att se sig själv i jämförelse med en välorganiserad mor eller kvinna som når framgång , är extremt deprimerande, undvikandet blir ett enormt problem ”. (Karla, 43 år)

Tydligt är att odiagnostiserade kvinnor med ADHD som inte får stöd, ensamma bär en tung börda och för samhället i stort kan vikten av tidig upptäckt och tidig behandling inte understrykas starkt nog.
För att uppnå målen måste symtom på ADHD hos kvinnor och flickor, förstås bättre av föräldrar, lärare, vårdpersonal och samhället. En utredning för ADHD av flickor och kvinnor bör ta hänsyn till hur symptomen tidigare yttrat sig och hur de visar sig i nuläget, specifikt hos flickor och kvinnor. Framför allt bör tillfredsställande akademiska resultat inte utesluta en diagnos, då ADHD också förekommer bland högpresterande.

Rekommendationer / ”Calls to action ”

Eftersom bedömning av ADHD är svårare för flickor och kvinnor med ADHD, finns det behov av:

– mer forskning med fokus på hur ADHD ser ut hos flickor och kvinnor ( kliniskt)
– särskilda specifika checklistor för att upptäcka och diagnostisera flickor och kvinnor med ADHD
– att få till stånd ett screeningsystem som bedömer ADHD hos flickor och kvinnor med ätstörningar, ångest, depression, sömnproblem, personlighetsstörningar, alkohol och drogmissbruk

Mer utbildning för föräldrar, lärare, skola personal, barnläkare, barn/ungdom/vuxen psykiatriker och psykologer angående:

(a) indikatorerna för ADHD hos flickor och kvinnor.
(b) den samsjuklighet som ofta åtföljer ADHD hos flickor och kvinnor.
(c) rollen av emotionalitet i denna typ av ADHD
(d) hur östrogen påverkar humörsvängningar hos flickor med ADHD när de når puberteten
(e) förekomsten av ätstörningar hos flickor med ADHD symptom.
f) förekomsten av ångest och depression hos flickor och kvinnor med ADHD

 

Andrea Bilbow OBE, 
President ADHD-Europe AISBL, 

The ADHD Awareness Action Committee Members:
– Isabel Rubio, President Fundacio ADANA, Barcelona/Spain
– Dr. Ed. Joanne Norris, Education Chair: ADHD, ASC & LD Belgium
– Suzette Everling, Vice-Presidennt, Treffpunkt ADHS, Luxembourg
– Ute Kögler, Juvemus
– Rose Kavanagh, Coordinator INCADDS, Galway/Ireland
– Marie Enback, ADHD Mind and Mission AB, Sweden

Contributions from
Dr. Kate Carr-Fanning, Vice-President and a member of ADHD Europe’s Professional Advisory Board
Dr Sandra Koojj, a member of ADHD Europe’s Professional Advisory Board
Karla, diagnosed as an adult with ADHD
Michelle Beckett, diagnosed at age 36 with ADHD

Svensk översättning och textbearbetning :

Marie Enback, ADHD Awareness Sweden
member of ADHD Europe and the ADHD Awareness Action committee

 

Se hela inlägget här: http://adhdawareness.se/2017/10/1425/

Forma din bokstav

Forma din bokstav

 

Bokstäver kan vara knepiga,
ibland står de inte ens stilla.

Brotta ner bokstav för bokstav
och gör dem till dina.
Skratta åt dem. Älska dem.

Steg för steg kan du erövra
språket och göra det till ditt.

Forma din bokstav nu.

 

Vad är Världsdyslexidagen?
Världsdyslexidagen infaller alltid på torsdagen under den Europeiska Dyslexiveckan, som i år pågår mellan den 2 och 8 oktober. Världsdyslexidagen heter på engelska World Dyslexia Day. Initiativet till Världsdyslexidagen togs för tre år sedan av den Europeiska Dyslexiorganisationen, EDA, och den Brittiska dyslexiorganisationen, BDA.
I Sverige initierade vi redan förra året kampanken #formadinbokstav. Förhoppningen är att det ska bli en återkommande aktivitet under Världsdyslexidagen.

Bakom #formadinbokstav står Dyslexiförbundet, Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn, Svenska Dyslexiföreningen, Svensk biblioteksförening och Läsrörelsen

#formadinbokstav

http://www.dyslexi.org/

1 2 3 4 6