Utöka vår styrelse

Vi söker dig som är intresserad av att stötta andra människor. Har någon form av erfarenhet av NPF- diagnoser.

Vi behöver fler till styrelsen som kan hjälpa till med tex någon aktivitet, cafékväll eller vid föreläsning.

Hör av er till oss ASAP 🙂 Vi ser fram emot att höra från er. 

Mvh/ Styrelsen 

Aktiviteter våren

Hej alla medlemmar!

Vi har lite förslag på olika aktiviteter.

Som det ser ut nu så är det Bågskytte igen, Bowling, ridning (försöker vi få till ett nytt samarbete runt) grill och brännboll ,tacoskväll och prova på karate.

Föreläsare på G. 🙂

Vi planerar även att köra igång en Nätkoll cirkel för föräldrar denna terminen. Nu vill vi se hur stort intresset är hos er medlemmar. Cirkel ledare blir Mikaela Borg och Mikael Brandt.

Men nu vill vi ställa frågan till ER medlemmar.

Vad önskar ni för aktiviteter denna termin? 

Föräldrar till barn med Adhd- Se hit! Förfrågan om att vara med i en studie

Till er som är sammanboende föräldrar och har barn
med diagnosticerad ADHD i åldern 5-13 år.

Förfrågan om att delta i studien ”Föräldrars samarbete och strategier i familjer med barn som har
ADHD”. Ett examensarbete i arbetsterapi från Luleå Tekniska Universitet. Via riksorganisationen
Attention skickas denna förfrågan ut till er.

Erfarenheter från tidigare studier visar att föräldrar till barn med ADHD ofta har en stor
arbetsbelastning och att föräldrar behöver arbeta aktivt för att få vardagens moment att fungera. De
studier som gjorts har ofta belyst mödrars perspektiv, denna studie vill ta del av båda föräldrars
erfarenheter och ert gemensamma samarbete i er vardag och dess aktiviteter med ert barn. Studiens
syfte är att beskriva om olika typer av samarbete och strategier hos föräldrar kan underlätta, i
skapandet av ett hållbart vardagsliv, i familjer där ett barn har ADHD.

Arbetsterapi arbetar med att få vardagens aktiviteter att fungera. När vi arbetar med barn med
ADHD är det ofta genom interventioner i hemmet. Ökad kunskap kring olika familjesituationer och
olika föräldrastrategier, kan ge perspektiv kring hur interventioner i hemmet kan integreras i olika
typer av familjer.

Data kommer att samlas in genom att du fyller i en tidsdagbok samt att du vidare beskriver ditt stöd
för ditt barns aktiviteter i en intervju. Tidsdagboken över ert barns aktiviteter fylls i under en
veckodag och en helgdag. Tidsdagboken ligger sedan till grund för intervjun.

Den uppföljande intervjun kommer att genomföras tillsammans med båda föräldrarna via videolänk eller Skype och
den tar ca 30 min.

För att ingen information ska gå förlorad kommer intervjuerna spelas in digitalt
och ljudupptagningen kommer att förvaras på en dator med lösenord och tas bort när studien
publiceras. Era namn hanteras konfidentiellt och kommer inte vara förknippade med
ljudinspelningen och uppgifter kommer att vara avidentifierade i den färdiga studien. All data
kommer enbart vara tillgängliga för mig och min handledare. Deltagandet i studien är helt frivilligt
och ni kan avbryta er medverkan närsomhelst utan vidare motivering. Studien kommer att
publiceras på LTUs Universitetsbiblioteks hemsida (http://pure.ltu.se/portal/se/studentthesis/
search.html)

Om det finns intresse av att delta så kontakta mig via mejl, jag kontaktar er vi mejl eller telefon
inom ett par dagar och ger mer utförlig information om studien och planering kring er eventuella
medverkan.
Vid frågor och funderingar kontakta mig gärna! Tack för er tid!
Vänliga hälsningar Disa

Kontaktinformation: Handledare:
Disa Angbratt, disang-2@student.ltu.se Cecilia Björklund, cecilia.bjorklund@ltu.se
0739 874854 Universitetslektor, LTU, vx 0920-491000

Söker nya förmågor till styrelsen

Snart är det dags för nytt år och nytt årsmöte. 🙂

Vi söker fler personer som vill involvera sig i Attention Hisingen-Kungälv. Vi är ett litet gäng som kämpar på då hela styrelsen inte kunnat hjälpa till så mycket som tänkt detta året. 

Så nu söker vi ER

Lite läskigt att sitta med i en styrelse? Vad som förväntas m.m.? 

Kom på någon av våra café kvällar och träffa oss så ni får veta mer. Man börja som suppleant så då är det inte lika mycket krav. 😉

 

Hör gärna av er på vår mail! 

Undersökning: mäter “användarvänligheten” hos de nationella sjukvårdssystemen i 35 europeiska länder.

Undersökning

För tionde gången sedan 2005 önskar Health Consumer Powerhouse (HCP) få synpunkter från patient- och konsumentorganisationer i Europa som ett stöd i sammanställandet av det årliga EURO HEALTH CONSUMER INDEXINDEX 2017 mäter “användarvänligheten” hos de nationella sjukvårdssystemen i 35 europeiska länder.

  •         Om Du skulle vilja bidra genom att ge Din syn på tillståndet i Ditt lands sjukvårdssystem 2017, kan Du klicka på internetlänken nedan, som leder till undersökningens on-line frågeformulär. Årets undersökning är kort – bara 16 frågor, och kan fyllas i på ca 10 minuter.

 

  •        Undersökningen ligger på en speciell hemsida hos ett oberoende undersökningsinstitut, och alla svar kan lämnas helt ANONYMT (om Du inte själv önskar kunna bli kontaktad).

 

  •   Undersökningens sista svarsdatum är onsdag 8 november 2017.

Som tack för Ditt deltagande vill undersökningsledarna, PatientView (UK), mycket gärna skicka webblänken till det färdiga Indexet till Dig (om Du så önskar) när Indexet publiceras den 25 januari 2018.

Om Du känner andra, som Du tror gärna skulle vilja bidra med sina kunskaper/uppfattningar om Ert lands sjukvårdssystem, får Du mycket gärna vidarebefordra det här mejlet till dem!

Du kan deltaga i undersökningen genom att hålla nere ‘Ctrl’-tangenten och klicka på länken …
Hur användarvänligt är Ditt lands sjukvårdssystem 2017?
[https://sv.surveymonkey.com/r/Svenska-Euro-Health-Consumer-Index-2017]

 

Med vänlig hälsning,
Prof. Arne Björnberg,
Health Consumer Powerhouse,
Marseillan, Frankrike.

Om Du har frågor om denna undersökning, kontakta gärna:
PatientView, Woodhouse Place, Upper Woodhouse, Knighton, Powys, LD7 1NG, Storbritannien.
Tel: ++44-(0)1547-520-965
e-mail: info@patient-view.com

Erfarenheter och upplevelser av ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning

Lever du i Göteborg? Har du en fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsnedsättning? Vill du dela med dig av dina upplevelser av
ojämlikhet? Eller har du idéer om hur staden kan bli mer jämlik?

HSO Göteborg driver ett projekt om jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Projektet heter ”Funktionsrätt i en jämlik stad”.

I projektet vill HSO Göteborg samla
kunskap om hur ojämlikheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.
Därför efterlyser vi nu personer som vill berätta om sina erfarenheter. Det kan vara korta
eller långa berättelser, skriftliga eller muntliga.

 

Så här går det till att skicka in en berättelse
Du som vill skicka in en berättelse till projektet är garanterad anonymitet. Din identitet
kommer inte att bli offentlig i någon del av arbetet. Du kan välja mellan flera olika sätt att
bidra med din berättelse:
1) Du kan klicka här och fylla i ett formulär och skicka in.
Du kan fylla i formuläret flera gånger med olika berättelser.
2) Du kan e-posta en skriftlig berättelse till pia.emanuelsson@gbg.hso.se
3) Du kan e-posta en inspelad berättelse (ljud eller film) till
pia.emanuelsson@gbg.hso.se
4) Du kan anmäla intresse av att bli intervjuad om dessa frågor till
pia.emanuelsson@gbg.hso.se
Projektet tar emot berättelser fram till den 22 december 2017.

Hisingens funktionshinderdag 27/8 kl: 12-16

Imorgon hittar ni oss på Hisingens funtionshinderdag i Flunsåsparken 12-16!

 

Det kommer vara uppträdande för både barn och vuxna.

Vi kommer stå vid ett bokbord så kom gärna fram och hämta material eller ställ frågor till oss. Vi finns här för er medlemmar.

Det är när vi träffar er som vi känner oss extra glada!

Hisingens funktionshinder dag 2017

 

För att hitta hit:

Flunsan ligger på Sockenvägen, centralt på Hisingen och med gångavstånd från exempelvis Wieselgrensplatsen.

Spårvagn 5, 6 och 10 stannar  vid Wieselgrensplatsen och Rambergsvallen.

Buss 25 och 31 stannar vid  Wieselgrensplatsen.

 

Kommer du med bil parkerar du enklast på Rambergsvallen eller Wieselgrensplatsen.