Uppdatering nu när restriktionerna börjar släppa

  Ni har väl inte missat att vi gått ihop med Attention Öckerö

Vi tycker detta är fantastiskt eftersom vi är två små föreningar som gränsar till varandras kommuner och tillsammans blir vi starkare! 

Woho!

Så när allt lugnat sig så kommer vi ha en träff på Öckerö, en på Hisingen (eriksberg) och en i Kungälv.

Vi är även en ny stark styrelse! Med både gamla och nya goingar.

Håll utkik efter våra uppdateringar om träffar i höst 2021! 

Ang Årsmöte 2020 och träffar på Hisingen

Hej allihop!

Nu är det mycket i Corona tider för alla. Vi har flyttat vårt årsmöte pga smittan. Vi kommer att ha det efter Påsk, kanske över digital plattform.

Våra träffar på Hisingen kommer att flyttas till Sannegården, detta pga vi inte har kvar vår förra lokal.

Men just nu är det inga träffar tillsvidare.

Vi uppdaterar med ny info om träffar och möte så fort vi kan.

Mvh/Styrelsen

Utöka vår styrelse

Vi söker dig som är intresserad av att stötta andra människor. Har någon form av erfarenhet av NPF- diagnoser.

Vi behöver fler till styrelsen som kan hjälpa till med tex någon aktivitet, cafékväll eller vid föreläsning.

Hör av er till oss ASAP 🙂 Vi ser fram emot att höra från er. 

Mvh/ Styrelsen 

Ptsd hos barn och unga – nytt tema på Kunskapsguiden

Posttraumatiskt stressyndrom (ptsd) kan uppkomma efter livshotande eller traumatiska händelser som barnet eller den unga själv varit utsatt för eller har bevittnat.

​Efter en svår händelse kan barn och unga behöva emotionellt stöd, möjlighet att komma till ro i en stabil miljö med skola och meningsfulla aktiviteter. I temat kan du läsa mer om hur du kan stötta barn och unga efter en traumatisk händelse.

De flesta barn och unga som varit med om svåra händelser kan återhämta sig i en trygg miljö. Ungefär tio procent av personerna i en traumatiserad population utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. Barnet eller den unga kan behöva psykiatrisk behandling, vanligen med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi.

Här kan ni läsa lite mer om ämnet här

Vi gillar verkligen kunskapsguidens nyhetsbrev.

Gå gärna in på deras hemsida och ta det av allt dom skriver om. 

Personligt ombud

Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa dig att få den service och den hjälp du kan behöva. Det personliga ombudet kan exempelvis följa med dig till läkaren och vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter.

Du och ditt personliga ombud gör en gemensam plan

Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har idag. Du kan också få ett personligt ombud om du har den hjälp du behöver, men är missnöjd med hur hjälpen fungerar. Tiden du har ett personligt ombud kan variera eftersom du gör upp en gemensam plan tillsammans med ditt ombud. Kanske är du bara i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under flera år.

Information och regler

Verksamheten bedrivs av Bräcke diakoni på uppdrag av Göteborgs stad. Personligt ombud kostar inget. Deras tjänster är ingen rättighet, vilket innebär att det personliga ombudet kan neka till att utföra vissa tjänster. De har tystnadsplikt och du bestämmer tillsammans med det personliga ombudet om vad som ska dokumenteras. All dokumentation överlämnas till dig efter avslutat uppdrag.

Så får du ett personligt ombud

Du som behöver ett personligt ombud kan själv kontakta Bräcke diakoni, men även anhöriga, myndigheter eller andra kan hjälpa till att förmedla kontakten. Ombuden arbetar också uppsökande i kommunen. Olika myndigheter kan hjälpa till att förmedla en kontakt, men det är du som bestämmer om du vill få ett personligt ombud.

Eller sök på ditt socialkontor på denna sida: sök efter ditt socialkontor

Vår sista cafekväll för 2017

Nu har vi haft vår sista cafekväll för 2017. 

Vi hoppas att vi ses i januari igen!

Kom gärna på förslag med cirklar ni vill gå, aktiviteter och föreläsare för nästa år.

Vi planerar förfullt. 🙂 Vi vill ju göra det våra medlemmar är intresserade av så

tveka inte på att höra av er! 

Saker vi gjort 2017

 • Café kvällar
 • Spelkvällar
 • Aktiviteter, bågskytte, airhop, bowling
 • olika råd tex. Habliteringen, Psykiatrin Kungälv, Psykiatri östra, HSO m.m.
 • Föreläsningar: vi hållit själva på skolor
 • Föreläsare: Om NPF, låg affektivt bemötande, arvsfondsprojekt
 • Besöksverksamhet på anstalter
 • Hisingen funktionshinderdag
 • Bokbord
 • Nätkoll arvsfondsprojektet som tar slut
 • Varit med på KIS konferens
 • Samarbetat och varit med arrengörer för attention utbildning då de kommer till Gbg. Grund kus i NPF och lösningsfokus
 • Varit på utbildningar för att hålla cirklar, föreningskonferens på Riks nivå
 • Ordföranden sitter med i Riks styrelse och går på styrelsemöten, utbildningar och allt det innebär

GOD JUL

önskar vi på Attention Hisingen-Kungälv

Söker nya förmågor till styrelsen

Snart är det dags för nytt år och nytt årsmöte. 🙂

Vi söker fler personer som vill involvera sig i Attention Hisingen-Kungälv. Vi är ett litet gäng som kämpar på då hela styrelsen inte kunnat hjälpa till så mycket som tänkt detta året. 

Så nu söker vi ER

Lite läskigt att sitta med i en styrelse? Vad som förväntas m.m.? 

Kom på någon av våra café kvällar och träffa oss så ni får veta mer. Man börja som suppleant så då är det inte lika mycket krav. 😉

 

Hör gärna av er på vår mail! 

Mer uppmärksamhet åt situation som otaliga kvinnor och flickor med odiagnostiserad ADHD befinner sig i

Marie Enback som har sidan ADHD awerness Sverige:

 

Vi i ”ADHD Europe ” begär mer uppmärksamhet åt situation som otaliga kvinnor och flickor med odiagnostiserad ADHD befinner sig i, inom Europa och i resten av världen.

– Oräkneliga på grund av att det är skillnad på hur ADHD visar sig hos kvinnor och flickor. Bristen på förståelse för dessa skillnader gör att kvinnor och flickor förblir odiagnostiserade, eller blir feldiagnostiserade.

Konsekvenserna av det är att flickor och ungdomar blir vuxna kvinnor med ytterligare svårigheter, varav många nämns i det här uppropet.

”ADHD Europe” hoppas att Europa och världen lyssnar och riktar ljuset på dessa flickor och kvinnor, som genom upptäckt och rätt stöd, kan leva och verka till sin fulla potential.

Dokumentet beskriver erfarenheter gjorda av kvinnor med ADHD, och yrkesverksamma, såväl som vetenskapliga bevis. Vi ger också rekommendationer och förslag på förändringar som omgående behöver göras för att komma till rätta med problemen.

En växande del av forskningen, samt klinisk erfarenhet och insikter, visar att det är mer komplicerat att bedöma och diagnostisera ADHD hos flickor och kvinnor, än hos pojkar och män. Delvis kan det bero på att symptomen visar sig senare och att ADHD yttrar sig på ett annorlunda sätt hos kvinnor. Den ouppmärksamma typen av ADHD har setts vara vanligare hos flickor och kvinnor än hos pojkar och män. Symptomen för den ouppmärksamma typen av ADHD är också fortfarande till stor del missförstådda av läkarkåren. För personer med denna typ är det mindre troligt att få diagnosen ADHD då deras symptom ofta förväxlas med humörsvängningar, ångest, eller andra relaterade tillstånd. Flickor och kvinnor med ADHD internaliserar mer sina problematik, är mer subtila, brister mer i uppmärksamhet, är mindre utagerande (t.ex visar mindre aggression, och utmanande beteende)
Flickor kan vara mindre impulsiva eller hyperaktiva i klassrummet. De tenderar att internalisera sina tankar och beteenden som i sin tur leder till koncentrations svårigheter och inre oro.
Ibland kan vi lägga märke till det hos barnet som hela tiden tvinnar håret, klottrar, försvinner i egna tankar, barnet som dagdrömmer och inte uppfattar omgivningens signaler. Ouppmärksamheten och internaliseringen är svårt för den drabbade men kan också missförstås av andra, t.ex lärare.

”Det är som att ständigt jaga sin svans, att försöka kontrollera kaos hela tiden. Kaos i varje del av livet internt och externt. Det kan kännas irriterande (och stressande) – man tar på sig för mycket och får inget av det gjort, eller aldrig helt gjort ”. (Karla, 43 år)

Dessa kvinnor och flickor faller mellan stolarna och de för en ensam kamp, ofta i tystnad. Det finns också ett samband med emotionell dysreglering – svårigheter att reglera känslo, och psykiska problem. Detta kan ha en biologisk grund, eftersom forskning också har visat att förändringar av östrogennivåer i hjärnan kraftigt kan påverka flickors ADHD symtom, under puberteten och senare vilket gör dem mer mottagliga för svåra premenstruella humörsvängningar, depression och/eller ångest.
Flickor med ADHD kan sakna nödvändiga coping strategier under ungdomsåren. De strategier de använde under barndomen kanske inte längre fungera för dem. Som ett resultat, riskerar de att fungera sämre på fler områden, som i skolan och i familjen, jämfört med flickor utan ADHD.

Att upprätthålla vänskap försvåras i tonåren av glömska, att man uteblir från träffar med vänner, inte verkar visa intresse för vad vänner har att säga, att man verkar självupptagen.

” Det är frustrerande att inte vara helt med när någon prater med en. Att inte hänga med när ens tankar vandrar i väg, förutom när det gäller något jag är starkt engagerad i. ”
(Karla, 43 år)

Om en flicka med ADHD lämnas odiagnostiserad och därmed obehandlad, in i tonåren och vuxenlivet, kommer hon oundvikligen att stöta på en rad anpassningssvårigheter som kan leda till andra störningar, såsom ätstörning (bulimi, anorexi), eller personlighetsstörning. Andra beteenden som också är typiska för dessa tjejer är tidig sexuell aktivitet, orsakat av en inre önskan om att må bra, ett missriktad försök av att vilja vara omtyckt och populär – en form av kompensation för kroniskt låg självkänsla.
Detta ibland impulsiva beteende, leder till oskyddat sex, en högre andel av tonårsgraviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar, och att tidigt börja röka.

Som vuxna är dessa flickor oftare frånskilda, oftare ensamstående föräldrar, har lägre utbildning, har arbeten som inte motsvarar förmågan, är utan sysselsättning eller arbetslösa… De lider av sömnsvårigheter och ständig stress som bottnar i  känslan av oförmåga att leva upp till de krav som samhälle och omgivning ställer på dem.

Medellivslängden är lägre i den här gruppen än hos de som får behandling, då bl.a risken för olyckor är högre.
Flickor med odiagnostiserad eller obehandlad ADHD är också mer ofta benägna till att utföra självmordsförsök än sina neurotypiska jämnåriga.

”Jag upplevde humörsvängningar så dramatisk att minsta kritik fick mig att gå från att känna mig glad till att ha självmordstankar. Efter ett misslyckad företagsprojekt, hamnade jag inom vården. Jag trodde världen och min familj skulle bli bättre utan mig. (Michelle Beckett  44 år)

 

För dem som är unga mödrar intensifieras kampen :

”Man undviker kvinnogrupper, särskilt mamma grupper, grupperna du egentligen behöver mest, men känslan av att se sig själv i jämförelse med en välorganiserad mor eller kvinna som når framgång , är extremt deprimerande, undvikandet blir ett enormt problem ”. (Karla, 43 år)

Tydligt är att odiagnostiserade kvinnor med ADHD som inte får stöd, ensamma bär en tung börda och för samhället i stort kan vikten av tidig upptäckt och tidig behandling inte understrykas starkt nog.
För att uppnå målen måste symtom på ADHD hos kvinnor och flickor, förstås bättre av föräldrar, lärare, vårdpersonal och samhället. En utredning för ADHD av flickor och kvinnor bör ta hänsyn till hur symptomen tidigare yttrat sig och hur de visar sig i nuläget, specifikt hos flickor och kvinnor. Framför allt bör tillfredsställande akademiska resultat inte utesluta en diagnos, då ADHD också förekommer bland högpresterande.

Rekommendationer / ”Calls to action ”

Eftersom bedömning av ADHD är svårare för flickor och kvinnor med ADHD, finns det behov av:

– mer forskning med fokus på hur ADHD ser ut hos flickor och kvinnor ( kliniskt)
– särskilda specifika checklistor för att upptäcka och diagnostisera flickor och kvinnor med ADHD
– att få till stånd ett screeningsystem som bedömer ADHD hos flickor och kvinnor med ätstörningar, ångest, depression, sömnproblem, personlighetsstörningar, alkohol och drogmissbruk

Mer utbildning för föräldrar, lärare, skola personal, barnläkare, barn/ungdom/vuxen psykiatriker och psykologer angående:

(a) indikatorerna för ADHD hos flickor och kvinnor.
(b) den samsjuklighet som ofta åtföljer ADHD hos flickor och kvinnor.
(c) rollen av emotionalitet i denna typ av ADHD
(d) hur östrogen påverkar humörsvängningar hos flickor med ADHD när de når puberteten
(e) förekomsten av ätstörningar hos flickor med ADHD symptom.
f) förekomsten av ångest och depression hos flickor och kvinnor med ADHD

 

Andrea Bilbow OBE, 
President ADHD-Europe AISBL, 

The ADHD Awareness Action Committee Members:
– Isabel Rubio, President Fundacio ADANA, Barcelona/Spain
– Dr. Ed. Joanne Norris, Education Chair: ADHD, ASC & LD Belgium
– Suzette Everling, Vice-Presidennt, Treffpunkt ADHS, Luxembourg
– Ute Kögler, Juvemus
– Rose Kavanagh, Coordinator INCADDS, Galway/Ireland
– Marie Enback, ADHD Mind and Mission AB, Sweden

Contributions from
Dr. Kate Carr-Fanning, Vice-President and a member of ADHD Europe’s Professional Advisory Board
Dr Sandra Koojj, a member of ADHD Europe’s Professional Advisory Board
Karla, diagnosed as an adult with ADHD
Michelle Beckett, diagnosed at age 36 with ADHD

Svensk översättning och textbearbetning :

Marie Enback, ADHD Awareness Sweden
member of ADHD Europe and the ADHD Awareness Action committee

 

Se hela inlägget här: http://adhdawareness.se/2017/10/1425/

1 2