Koll på nätet!

En dag för dig som vill veta mer om hur du eller din arbetsplats kan stödja unga i användning av nätet. Arrangörer är Nätkoll och Jag på nätet, två projekt som främjar ungas säkerhet och deltagande på nätet.

Nätkoll riktar sig till unga med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och Jag på nätet riktar sig till unga inom särgymnasium, LSS-boenden och dagliga verksamheter.

Hur kan vi förebygga?

Erfarenheter och metoder från gymnasiesärskola, dagliga verksamheter och LSS-boenden i att stärka individer i nätanvändande på egna villkor. Hur stärker vi unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på nätet?

Hur ger jag stöd?

Strategier för anhöriga till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller med kognitiva funktionsnedsättningar för ett mer positivt användande av nätet.

Vad säger forskningen?

Senaste forskningen från Högskolan i Väst samt Linköpings Universitet om identitetsskapande och digital delaktighet.

Program Koll på nätet

#medADHDpåjobbet

publicerat i Aktiviter, Kampanj, Nyhet | 0

Under perioden 17-28 oktober 2016 pågår kampanjen #medadhdpajobbet. Syftet är att öka kunskapen om ADHD på arbetsplatser.

Varför behövs en kampanj?

Gång på gång får vi på Attention höra berättelser om hur svårt många personer med ADHD har att ta sig in på arbetsmarknaden. Har man ändå lyckats få ett jobb, så får vi ofta höra berättelser om utbrändhet och hur svårt det kan vara att få det att fungera på jobbet. Arbetsgivare och medarbetare saknar kunskap om ADHD och vet sällan vilka anpassningar som kan underlätta arbetet avsevärt. Med er hjälp vill vi uppmärksamma att ADHD finns överallt inom alla yrkeskategorier.

Tillsammans är vi starka!

Kampanjmaterial

En viktig del av kampanjen står Attentions lokalföreningar för. De har nämligen tilldelats tio kampanjmappar var innehållande bra information om att ha ADHD på jobbet. Materialet är riktat till arbetsgivare och förhoppningen är att mapparna delas ut lokalt via våra föreningar. Kampanjmapparna finns till försäljning HÄR.

Tipsa oss!

Maila oss gärna om du har tips på aktiviteter som pågår runt om i landet:alex.wahlquist@attention-riks.se

Läs mer om hur du kan delta på Riksförbundet Attention

The First Annual European Summit

The First Annual European Summit on Non-Punitive, Non-Adversarial Interventions for At-Risk Kids

October 31-November 2

in Sweden, Gothenburg, Folket Hus-Draken, Järntorget


Price: 3500 Swedish kronor for three days including refreshments and lunch
or 2600 Swedish kronor for two days including refreshments and lunch

Pris: 3500:- ex moms för 3 dagar inkl fika och lunch eller 2600:- ex moms för 2 dagar inkl
fika och lunch

INBJUDAN till föreläsning med Dr Ross Greene

publicerat i Föreläsning, Nyhet | 0

Raising Human Beings: Modeling and Teaching Humanity in Our Parenting

Dr. Ross Greene är upphovsman till det forskningsbaserade arbetssättet –  Collaborative & Proactive  Solutions (CPS), kollaborativa och proaktiva lösningar – för att förstå och hjälpa barn med problemskapande beteende.

Dr. Ross Greene beskriver i sina böcker Explosiva barn och Vilse i skolan om CPS modellen. Modellen har implementerats i otaliga familjer, skolor, psykiatriska slutenvårdsavdelningar, behandlingshem och ungdomsanstalter.

Arbetssättet CPS baseras på två principer.
För det första:
Utmanande beteende hos barn förstås bäst som ett resultat av eftersläpande kognitiva färdigheter (generellt inom områdena flexibilitet/anpassningsförmåga/frustrationstolerans och problemlösningsförmåga) snarare än som resultat av passivt, tillåtande, inkonsekvent, konsekvenslöst föräldraskap.
För det andra:
Det bästa sättet att minska utmanande händelser är att arbeta tillsammans med barnet för att lösa de problem som sätter igång dessa händelser (snarare än att tvinga på den vuxnes vilja och intensivt användande av belöning och bestraffningssystem)

Föreläsningen sker på engelska


Plats: Folket Hus, – Draken, Järntorget, Göteborg

Tid: 31 oktober kl 18-19.30       OBS! Endast mellan kl 17.15-17.45 säljer vi biljetter till föreläsningen (var i tid, först till kvarn gäller)

För vem: föräldrar och anhöriga

Pris: 100:-/person  som betalas på plats via betalkort eller med jämna pengar.


Arrangörer: Ross Greene och KIS gruppen.
KIS gruppen: Kunskap, Insikt och Samverkan – Alingsås kommun – barn o ungdomsförvaltningen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, BUP, BNK, Attention, Autism och Aspergerföreningen, OCD föreningen, Habilitering & Hälsa